NätRom har en styrgrupp där medlemmarna är representanter från olika verksamheter. Styrgruppen arbetar förberedande inför kommande konferenser och sammanträder 4 gånger per år.

Kontaktuppgifter till respektive medlem i Styrgruppen hittar du här. Protokoll från tidigare möten hittar du här.