Varmt välkomna till den digitala konferensen den 18 november, 2021 önskar NätRoms styrgrupp!

Inbjudan kommer inom kort!

Nätverket arbetar för att den rättspsykiatriska omvårdnaden ska utvecklas likvärdigt i landet samt skapa arenor för erfarenhetsutbyte och en tanke att följa nationella förändringar på inom området.

Nätverket bjuder in till konferens två gånger per år på olika platser. Värd för kommande NätRom-konferens beslutas allt som oftast i samband med senaste konferens. Nätverket har en styrgrupp där deltagarna representanter från olika verksamheter. Styrgruppen arbetar förberedande inför kommande konferenser.

Att se människan bakom brottet och ha modet att finnas kvar i alla situationer. Detta utgår från mellanmänsklig kärlek, äkthet och ur godhetsprincipen.

Att som vårdare se sig själv som ett verktyg i uppbyggandet av vårdrelationen där tid, tillit och trygghet utgör basen, så att patienten ges möjlighet till försoning.

Värdegrund – nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad

Här hittar du tidigare material, inbjudan till konferenser, kontaktuppgifter och annat med koppling till NätRom.

Kommande konferens

Klicka på Konferenser för att läsa höstbrevet 2020 från Styrgruppen.

Konferens

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.