NätRom

NätRom

Om oss

NätRom arbetar för att rättspsykiatrisk omvårdnad ska utvecklas i hela landet. NätRom bedriver omvärldsbevakning av nationell och internationell utveckling som är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet inom rättspsykiatrisk omvårdnad. NätRom verkar för kunskapsöverföring genom att skapa arenor som till exempel konferenser för erfarenhetsutbyte mellan yrkesverksamma.

NätRom har en styrgrupp där medlemmarna utgörs av representanter från rättspsykiatriska verksamheter och regioner i Sverige. Styrgruppen ska sträva efter att vara representativ för rättspsykiatrisk omvårdnad ur såväl ett kliniskt son vårdvetenskapligt och omvårdnadsvetenskapligt perspektiv. Därtill ska styrgruppens medlemmar vara representanter från såväl stora som mindre verksamheter i syfte att avspegla rättspsykiatrins nationella bredd. Styrgruppens medlemmar ska ha en bred rättspsykiatrisk kompetens.

Styrgruppen består av 10-15 personer varav en ordförande, en sekreterare, två ambassadörer och en IT-ansvarig. Vårdvetenskaplig referensgrupp/FoU ingår alltid i styrgruppen.

Historisk tillbakablick

Det dåvarande Landstingsförbundet och Rättspsykiatriska föreningen inbjöd till en rättspsykiatrisk vårdkonferens hösten 2001 med fokus på rättspsykiatrisk omvårdnad. Ur detta initiativ har det rättspsykiatriska nätverket NätRom vuxit fram och är idag arrangör för de årliga konferenserna. Konferensen har sedan 2001 anordnats vår och höst varje år på flera orter runt om i landet. Varje konferens har haft ett särskilt tema. De första konferenserna arbetade med att utforma en nationell värdegrund för den rättspsykiatriska omvårdnaden.

Senare konferenser har haft innehållet i den rättspsykiatriska vården/omvårdnaden, etik, vårdkultur, brottsbearbetning och dynamisk säkerhet som tema. En av styrkorna med denna konferens är det stora antal kliniker, både stora och små, som är representerade på konferenserna. En annan styrka är att det är en arbetande konferens med syfte att skapa erfarenhetsutbyte och ge möjlighet att följa den nationella utvecklingen på området. Föreläsningar varvas med arbete i grupper där syftet är att deltagarna aktivt ska bidra med erfarenheter från den egna kliniken och få med sig andra erfarenheter tillbaka till den egna kliniken.

Vår värdegrund:

Att se människan bakom brottet och ha modet att finnas kvar i alla situationer. Detta utgår från mellanmänsklig kärlek, äkthet och ur godhetsprincipen.

Att som vårdare se sig själv som ett verktyg i uppbyggandet av vårdrelationen där tid, tillit och trygghet utgör basen, så att patienten ges möjlighet till försoning.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.