Med anledning av COVID-19 har vi under den senaste veckan fått en ansenlig mängd avbokningar både från deltagare och föreläsare, vilket gör att det i dagsläget är omöjligt att genomföra konferensen som planerat

Flera regioner runt om i landet har utdelat ett förbud mot tjänsteresor som gäller på obestämd tid, vilket gör att deltagarantalet blir avsevärt lägre än de anmälda deltagare vi hade före utbrottet av COVID-19. Med anledning av detta måste vi tyvärr meddela att vårens NätRom i Växjö den 23-24 april är inställd.

Nätverket arbetar för att den rättspsykiatriska omvårdnaden ska utvecklas likvärdigt i landet samt skapa arenor för erfarenhetsutbyte och en tanke att följa nationella förändringar på inom området.

Nätverket bjuder in till konferens två gånger per år på olika platser. Värd för kommande NätRom-konferens beslutas allt som oftast i samband med senaste konferens. Nätverket har en styrgrupp där deltagarna representanter från olika verksamheter. Styrgruppen arbetar förberedande inför kommande konferenser.

Att se människan bakom brottet och ha modet att finnas kvar i alla situationer. Detta utgår från mellanmänsklig kärlek, äkthet och ur godhetsprincipen.

Att som vårdare se sig själv som ett verktyg i uppbyggandet av vårdrelationen där tid, tillit och trygghet utgör basen, så att patienten ges möjlighet till försoning.

Värdegrund – nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad

Här hittar du tidigare material, inbjudan till konferenser, kontaktuppgifter och annat med koppling till NätRom.

Kommande konferens

Nästa konferens är i Växjö, 23 - 24 april, 2020.

Konferens

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.