NätRom

NätRom

Om oss

Det dåvarande Landstingsförbundet och Rättspsykiatriska föreningen inbjöd till en rättspsykiatrisk vårdkonferens hösten 2001 med fokus på rättspsykiatrisk omvårdnad. Ur detta initiativ har det rättspsykiatriska nätverket NätRom vuxit fram och är idag arrangör för de årliga konferenserna. Konferensen har sedan 2001 anordnats vår och höst varje år på flera orter runt om i landet. Varje konferens har haft ett särskilt tema. De första konferenserna arbetade med att utforma en nationell värdegrund för den rättspsykiatriska omvårdnaden.

Senare konferenser har haft innehållet i den rättspsykiatriska vården/omvårdnaden, etik, vårdkultur, brottsbearbetning och dynamisk säkerhet som tema. En av styrkorna med denna konferens är det stora antal kliniker, både stora och små, som är representerade på konferenserna. En annan styrka är att det är en arbetande konferens med syfte att skapa erfarenhetsutbyte och ge möjlighet att följa den nationella utvecklingen på området. Föreläsningar varvas med arbete i grupper där syftet är att deltagarna aktivt ska bidra med erfarenheter från den egna kliniken och få med sig andra erfarenheter tillbaka till den egna kliniken.

Vår värdegrund:

Att se människan bakom brottet och ha modet att finnas kvar i alla situationer. Detta utgår från mellanmänsklig kärlek, äkthet och ur godhetsprincipen.

Att som vårdare se sig själv som ett verktyg i uppbyggandet av vårdrelationen där tid, tillit och trygghet utgör basen, så att patienten ges möjlighet till försoning.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.